Mer information

Kategorier: , , , , Varumärke: Jotun
Produkt Välj storlek: 1 Liter 10 Liter 3 Liter Varumärken: Jotun
Välj storlek

, ,

Beskrivning

Används före applicering av täcklasyr och täckfärg på allt nytt och väderslitet trä. Begränsningar vid användning: Vid applicering skall jord täckas. Får inte användas i närheten av ytvattentäkt. Avrinning till ytvattentäkt skall förhindras. Får inte användas på material som kommer i direkt kontakt med vatten eller jord. Får inte användas på material som kommer i direkt kontakt med livsmedel eller djurfoder. Under det kalla halvåret (temperaturer lägre än +5º C) skall VISIR Oljegrunning klar användas.

  • Dokumenterad effekt mot röta (KemI bekämpningsmedel klass 2 & 3, regnr: 5051)
  • Pigmentering som skyddar träet mot UV-ljus

Visir oljegrundning pigmenterad

319 kr2 435 kr

Leveranstid 2-5 arbetsdagar
Välj alternativ:
0.00 rullar behövs