Ä

Ängås

T

Tesa
Shoppingbag
( (0 )
Moms
kr
Totalsumma
0 kr
Favoriter
( [wishlist_count] )
[yith_wcwl_wishlist]

På Wallstore värnar vi om din personliga integritet och i denna integritetspolicy har vi sammanställt hur vi samlar in, behandlar och sparar dina personuppgifter. Har du frågor om denna integritetspolicy kan du alltid kontakta oss via info@wallstore.se.
Genom att använda våra tjänster godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du har läst och förstår vår policy innan du använder våra tjänster. 

Det är Örgryte Färg & Tapet AB, Danska Vägen 96, 41659 Göteborg, Org nr 556564-6683 som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som du lämnar via Wallstore.se. 

Hur samlas uppgifter in och vilka personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för att du ska kunna genomföra ett köp eller kommunicera med oss – exempelvis samlar vi in personuppgifter när du genomför ett köp av produkter hos oss eller använder våra tjänster. Andra exempel är när du är i kontakt med vår kundservice via mail eller telefon, skapar ett konto eller signar upp dig att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Exempel på personuppgifter vi samlar in:

 • Fullständigt namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, e-postadress och telefonnummer
 • Betalningsuppgifter
 • Köp-, order- och användningshistorik
 • IP-adress
 • Annan information som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst

Lagring grund och tid för lagring  

Det finns en laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter och nedan har vi angett vilken laglig grund som föreligger för vilket syfte

 • För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp
  När du handlar av oss ingår du ett s.k köpavtal med oss. Det är detta köpavtal som ligger som laglig grund för vår insamling och behandlingar av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra avtalet gentemot dig. Tid för lagring: 10 år efter transaktion
 • För att fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller myndighets beslut
  Tid för lagring: den tid som krävs enligt tillämplig lag eller beslut
 • För att kunna förbättra den tekniska funktionaliteten i våra datasystem
  För att vi ska kunna göra förbättringar av den teknik som ligger till grund för vår webbplats och shop, förbättra din kundupplevelse av våra produkter samt utveckla nya tjänster har vi en laglig grund i berättigat intresse för att kunna förstå hur du som kund upplever det och därigenom skapa förbättringar kring dessa punkter.
  Tid för lagring: så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för.
 • För att kunna hantera kundtjänstärenden

Den lagliga grunden för att behandla dina uppgifter är det berättigade intresse vi har på Wallstore.se för att kunna hjälpa dig vid frågor, klagomål eller annan information kopplade till våra produkter och tjänster. Om din kontakt med vår kundtjänst rör en reklamation kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt konsumentlagstiftning och därmed behandlas dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grunden som gäller för vårt köpavtal med dig.
Tid för lagring: Om kommunikation är kopplat till ett köp lagrar vi det upp till 10 år efter transaktion, om det rör sig om en fråga eller annan övrig kommunikation med vår kundtjänst raderar vi det efter att ärendet har avslutats.

 • För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direktmarknadsföring (såsom exempelvis nyhetsbrev eller sociala medier)

Den lagliga grund vi har för nyhetsbrev gäller det avtal vi har ingått med dig kring prenumeration av våra nyhetsbrev och gäller för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. För dig som är kund hos oss ligger den lagliga grunden i vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter och kommunicera med dig kring marknadsföring av våra produkter och tjänster som vi tror du kan vara intresserad av. 
Tid för lagring: Om du har registrerat dig som prenumerant på våra nyhetsbrev kommer vi att lagra dina personuppgifter till dess att du själv väljer att avsluta prenumerationen – detta kan du alltid göra genom en länk som är med i varje utskick. Är du en köpande kund kommer vi använda din köphistorik för grund till marknadsföring av liknande produkter och tjänster under en lagringstid av 1 år om du inte själv väljer att fortsätta mottaga marknadsföring av oss. Du kan alltid avregistrera dig från våra utskick genom den länk som är med i varje nyhetsbrev. 

 • För tävlingar och event

När du deltar i en tävling eller event anordnad av oss behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna administrera ditt deltagande. Det är detta som ligger till laglig grund – vårt berättigade intresse för att kunna administrera information som rör tävling eller event såsom exempelvis bekräftelse på anmälning och deltagande, frågor eller information om vinnare.
Tid för laging: Till dess att eventet eller tävlingen har avslutat och all nödvändig kommunikation och administration kring deltagande hart avslutats, dock som längst 6 månader. 

Återkallande av samtycke eller registerutdrag

Vi värnar om din integritet och på Wallstore har vi vidtagit särskilda skyddsåtgärder för att du ska känna dig trygg med de personuppgifter som lämnar till oss genom att vi enbart hanterar den information som behövs samt endast av personer som behöver den för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som lämnar dina uppgifter till oss.

Om du vill få insyn i vilka uppgifter vi har registrerat om dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. När detta sker kan vi komma att be dig om kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person. För att få ett registerutdrag behöver du kontakta oss med en skriftligt undertecknad begäran från dig. 

Du kan begära rättelse eller radering av dina uppgifter, dock så kan vi enbart radera dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och ingångna avtal. 

Du kan när som återkalla ett samtycke du har gett samt motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter och när vi kan komma att dela dina uppgifter

På Wallstore.se strävar vi alltid efter att behandla din data inom EU/EES och vi delar endast personuppgifter när detta är tillåtet enligt lag eller enligt ett föreliggande lagkrav. Det kan dock förekomma vissa fall där vi använder oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller handlägga avtal och beställningar. Exempel på dessa fall kan vara leverantörer inom marknadsföring, logistik-, och speditionsföretag samt bank-, och kreditkortsföretag. Vi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES men det kan uppkomma situationer där datan kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. I dessa fall ser vi alltid till att skydda din data och vidta alla rimliga, tekniska och legala åtgärder för att säkerställa att din data hanteras med en adekvat skyddsnivå i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Kontakta oss

Du är alltid varmt välkommen till oss med frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, mejla oss på info@wallstore.se så återkopplar vi dig så snart som möjligt.